Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

Bystugan uppfördes år 1862 som skola och upphörde som skola år 1980.

Bystugan var under åren 1862 – 1930 byns småskola. Den mest kände eleven var Anders Zorn. År 1932 köpte byamännen skolhuset av Mora Församlings skolkassa för 1855 kronor. Bredvid bystugan står den ”oxblodsröda” majstången som varje midsommarafton sedan år 1909 reses lövad och fin. Det var Anders Zorn som bestämde färgen på stången.

År 1930-40 talet och även in på 1950-talet restes majstången kl. 10-11 tiden på kvällen då alla hjärtan och kransar skulle bindas på plats vid stången.

Nuvarande majstången är från år 2007. Stångens längd inklusive tupp är 23,1 meter (215 möh), roten på stången ligger på 192 möh.

Majstången dessförinnan hämtades i Selbäck år 1985. Stångens längd upp till tuppen var då 21,6 meter.

Utmeland hade en gång längsta stången i Mora, den var 23,7 meter utan tuppen inräknad

Brev från Anders Zorn 3 september år 1889