Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Föreningarna

Föreningen heter juridiskt Utmelands Bys Samfällighetsförening och bildades år 1971 med orgnr: 884400-3874. I samfälligheten ingår många jordbruksfastigheter.
Styrelsen har själva ingen egen del i samfälligheten utan är tillsatt att sköta och förvalta bystugan och bagarstugan. Styrelsen har även ansvar att sköta och förvalta skogsskiftet med tillhörande vägar som ingår i Utmelands Skogsskifteslags Samfällighetsförening som bildades år 1977 med orgnr: 716412-6471